Παραγωγή και Εμπορία Αυγών από ιδιόκτητες υπερσύγχρονες

εγκαταστάσεις παραγωγής στο Καντήλι Μέγαρων

Αυγά Μουρτζούκου Μ.ι.κ.ε 

Phone: 6942675660 - 210 5325871

E-mail:      mourtzoukoueggs@yahoo.com

Website:    https://mourtzoukoueggs.gr/